Resimler Davranışlarımızı Etkiliyor
New York Üniversitesi'nin "İnsan Davranışlarının Özellikleri" hakkındaki çalışmasının sonucunda ilginç bulgulara rastlandı .

1. Çalışmada:

İki girişli mağazanın A girişi, "genç ve koşmakta olan" insan resimleri ile dolduruldu .


B Girişinden geçmekte olan kişiler ise yaşlı insan resimleri ile karşılaştılar.


Bulgunun sonucunda:

A bloğundan giriş yapan kişiler koridoru, 18 saniyede geçerken

B bloğundan giriş yapan kişiler koridoru, 27 saniyede geçti .
2. Çalışmada ise

Aynı okuldan 30 bir sınıfa, 30 başka bir sınıfa toplam 60 öğrenci alındı .

Birinci 30 kişilik gruba zeki insanların, profesörlerin resimlerinin yer aldığı soru kitapçıkları dağıtıldı .


İkinci 30 kişilik gruba ünlü ve şarkıcıların resimlerinin yer aldığı soru kitapçıkları dağıtıldı .


Bulgunun sonucunda
:

1. Grubun başarısı % 63
2. Grubun başarısı %37


Reklam

Yorumlar (1)


Düşüncelerinizi paylaşınYorumlarda gözükmez.


İnsanlar Sizi Nasıl Algılıyor?
İnsanlar Sizi Nasıl Algılıyor Testi
Kişilik Testi 2
Kişilik Testi 2 Testi